Nieuws
publicatiedatum: 11-09-2019

Middel je inkomen en vraag geld terug van de Belastingdienst

Sterk wisselende inkomens kunnen leiden tot het te veel betalen van belasting in box 1. Door de middelingsregeling kun je het te veel betaalde loonbelasting, over een periode van 3 jaar, terugvragen.

Voorbeelden van wisselende inkmens kunnen zijn:

  1. uitkeringen
  2. ontslagvergoedingen
  3. werken na je studie
  4. sabbatical
  5. meer of minder gaan werken
  6. meer of minder gaan verdienen
  7. pensionering

De betreffende jaren kunnen slechts eenmalig in een middeling worden betrokken. Er dient te worden berekend welke jaren de meest gunstige zijn.

Het verzoek om middeling moet uiterlijk binnen 36 maanden gedaan worden. 

Voorbeeld

Periode Totaal 2015 2016 2017
         
Belastbaar inkomen box1 € 60278 0 € 33477 € 26801
Betaalde loonbelasting € 22840 0 € 12756 € 10084
         
Gemiddeld inkomen box1 € 20092 € 7347 € 7348 € 7347
         
Teruggaaf        
Belasting voor herrekening € 22840      
Belasting na herrekening € 22042      
Drempel € 545      
         
Teruggaaf € 253      
         
         

 

Modelbrief: verzoek toepassing middeling

[Adres van belastingkantoor in jouw omgeving]
Betreft: Verzoek om toepassing middeling
Bijlagen: 1 pagina
BSN: [vul hier je BSN-nummer in]
[Datum]
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij verzoek ik u om middeling toe te passen over de aaneengesloten kalenderjaren
20[xx] t/m 20[xx]. Uit de door mij verrichte berekening blijkt dat ik recht heb op
belastingteruggave. Deze berekening vindt u in de bijlage.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,
[Naam]