Voorwaarden

Algemene voorwaarden en Privacy


Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor alle gebruikers en bezoekers van de website en verbonden applicaties (mobiele apps).

Doelstelling van Uitzendkrachten.nl is het op een simpele en goedkope online manier bij elkaar brengen van vraag en aanbod van arbeidskrachten, uitzendkrachten en andere werknemers. Wij geloven dat het draait om de werknemers. Daarom proberen wij op een unieke manier een mooie match te maken.

Het is expliciet verboden om:

 • Valse gegevens te verstrekken.
 • Spam of andere ongewenste berichten te genereren.
 • Datamining, spideren of op een andere manier gegevens verzamelen.
 • Gegevens te verstrekken of te vervreemden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen en van uitzendkrachten.nl.
 • Schadelijke code uploaden.
 • Zich uit te geven voor een ander of niet bestaand persoon.
 • uploaden of verzenden van data die op welke manier dan ook onwettig, kwetsend, intimiderend, obsceen, frauduleus, schadelijk voor minderjarigen of anderszins aanstootgevend is of kan zijn.
 • Meerdere accounts aanmaken zonder toestemming van Uitzendkrachten.nl.

In deze gevallen zal de webmaster maatregelen treffen.
De webmaster van Uitzendkrachten.nl kan bovengenoemde verboden eenzijdig terstond uitbreiden in het belang van Uitzendkrachten.nl en in het belang van de gebruiker en de doelstelling van Uitzendkrachten.nl

Wij hebben het recht om advertenties, vacatures, berichten, posts of aanmelding op uitzendkrachten.nl  te verwijderen en andere maatregelen te treffen, onder andere indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig zijn, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd zijn met gemaakte afspraken, de wet en/of onze beleidsregels en doelstelling.

Wij houden ons het recht voor (al dan niet betaalde) advertenties, berichten of posts te verwijderen die niet langer actueel zijn, dan wel langer dan een periode van 3 maanden vermeld staan op de website, tenzij dit expliciet anders is overeengekomen.

Belanghebbenden zullen wijzigingen in de door hen geplaatste informatie direct doorvoeren op uitzendkrachten.nl dan wel geplaatste informatie die achterhaald is verwijderen of, als zij de wijziging niet zelf kunnen aanbrengen, ons direct op de hoogte stellen van wijzigingen in de door hen geplaatste informatie via klantenservice@uitzendkrachten.nl

Privacy policy
Super goed dat je de diensten van Uitzendkrachten.nl gaat gebruiken.

Uitzendkrachten.nl respecteert je privacy ten alle tijden. Wij erkennen je behoefte aan controle over jouw persoonlijke gegevens die bij Uitzendkrachten.nl bekend zijn. Persoonlijke informatie is elke informatie die herleidbaar is tot jou als persoon.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielfoto
 • Opleidingsniveau
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Daarom anonimiseren wij de gegevens maximaal.

Uitzendkrachten.nl gebruikt de persoonsgegevens zodat je een account kunt aanmaken en om je daardoor beter van dienst te zijn, bijvoorbeeld door je te bellen bij je aanmelding op Uitzendkrachten.nl en om de juiste match voor je te maken. Ook gebruiken we de informatie voor statistische doeleinden.

Om je ervaringen met onze website te verbeteren en voor beveiligingsdoeleinden zou Uitzendkrachten.nl tevens je bezoek aan onze website kunnen analyseren.

Wij gebruiken je eerdere zoekopdrachten en browsegeschiedenis (zoals de vacatures waar je op klikt), of sollicitatiemateriaal en antwoorden op vragen, om relevante zoekresultaten te bepalen en je te voorzien van aanbevolen vacatures of om contact op te nemen over vacatures die je zouden kunnen interesseren. Uitzendkrachten.nl kan ook informatie, inclusief persoonlijke gegevens, die in overeenstemming met dit privacybeleid is verzameld, verstrekken aan werkgevers die mogelijk contact met je willen opnemen. Door op een vacature te solliciteren, je contactgegevens te verstrekken, door interesse in een vacature te tonen of door te antwoorden op een bericht van een werkgever, ga je akkoord met de openbaarmaking van je gegevens aan die werkgever. Uitzendkrachten.nl kan ook informatie gebruiken die aan Uitzendkrachten.nl is verstrekt via je Uitzendkrachten.nl CV om sollicitatiegegevens voor je in te vullen en voor andere vergelijkbare doeleinden.

Ons beleid ten aanzien van de privacy van je informatie:
Uitzendkrachten.nl verstrekt dit Online Privacy Statement om je te attenderen op ons privacy beleid wanneer je ervoor kiest jouw persoonlijke informatie met Uitzendkrachten.nl te delen. Wij zien er op toe dat dit privacy beleid uitgevoerd wordt binnen ons bedrijf.

Uitzendkrachten.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen. Indien je informatie van derden ontvangt op basis van aan Uitzendkrachten.nl ter beschikking gestelde gegevens, zal dit via, vanuit of namens Uitzendkrachten.nl worden verzonden.

Uitzendkrachten.nl draagt zorg voor het bijhouden van jouw persoonlijke gegevens. Wij maken het mogelijk voor je (bijvoorbeeld via jouw Persoonlijke Pagina) de gegevens die Uitzendkrachten.nl van je heeft zélf te herzien en indien nodig bij te werken en te corrigeren en of te verwijderen. Uitzendkrachten.nl verplicht zich de beveiliging van je gegevens te waarborgen.

Meer specifiek voer je een aantal acties uit op onze site. Je zoekt bijvoorbeeld naar vacatures; Uitzendkrachten.nl kent de titels van de vacatures waarnaar je zoekt en houdt deze bij, alsmede de locatie van deze vacature en informatie zoals salarisvoorkeuren of ervaring waarover je Uitzendkrachten.nl hebt geïnformeerd, of het algemene salarisniveau of ervaringsniveau van de vacatures die je bekijkt (als dit vermeld staat in de vacatures), de vacatures waar je voor solliciteert of je andere activiteiten op de site van Uitzendkrachten.nl, als je Uitzendkrachten.nl gebruikt. Je weet exact welke gegevens dit zijn, aangezien je de persoon bent die de handelingen heeft uitgevoerd en de gegevens alleen betrekking hebben op jouw activiteit. Als je een Uitzendkrachten.nl-account/login hebt, dan ga je ermee akkoord dat Uitzendkrachten.nl deze waargenomen feitelijke gegevens mag gebruiken om jou vacatures voor te stellen en tevens jouw of je publieke cv mag voorstellen aan werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die soortgelijke activiteiten op Uitzendkrachten.nl vertoont. Je gaat er ook mee akkoord dat Uitzendkrachten.nl contact met je kan opnemen op basis van deze waargenomen activiteiten.

Uitzendkrachten.nl zal jouw contactgegevens gebruiken om met je te communiceren over vacatures en om een gesprek te starten namens derden in het belang van een mogelijke positieve matching.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitzendkrachten.nl gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het een bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Veiligheid
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens onder het beheer van Uitzendkrachten.nl te helpen beschermen tegen verlies, misbruik en ongewenste mutaties. Uitzendkrachten.nl slaat gegevens op middels data-encryptie. Geen enkele methode van overdracht of opslag middels het internet is echter 100% veilig. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

De Functionaris Gegevensbescherming van Uitzendkrachten.nl is te bereiken via klantenservice@uitzendkrachten.nl

Uitzendkrachten.nl is een handelsnaam van Click Employ IT B.V.