Nieuws
publicatiedatum: 29-07-2019

Hoge Raad: terecht ontslag na uitblijven verbeterplan werknemer

Hoge Raad: terecht ontslag na uitblijven verbeterplan werknemer

De Hoge Raad heeft dit jaar via een uitspraak invulling gegeven aan de eisen waaraan een verbetertraject voor een niet-functionerende werknemer moet voldoen. De zaak betrof een consultant die op aandringen van de werkgever zelf een verbeterplan moest opstellen.

Een consultant treedt in dienst bij een adviesbureau in 2010. Hoewel in de eerste jaren haar prestatieafspraken redelijk worden gehaald, krijgt ze in 2015 als beoordeling een 2.5, op een schaal van 5. Haar verkooptargets worden niet gehaald, verder heeft ze weinig zelfreflectie en gaat ze niet goed om met feedback. Halverwege 2016 wordt van haar gevraagd een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen, maar ze levert echter een algemeen plan in. Ook de verkoopcijfers blijven laag. Hierdoor ontvangt ze ook in 2016 een 2.5 als beoordeling. De werkgever gaat met de consultant in gesprek. Ze krijgt nog een kans: er komt een periode van drie maanden waarin ze verbetering moet laten zien op basis van een verbeterplan. Echter levert ze dat plan laat in. Ook wordt hierin niet duidelijk gemaakt hoe ze haar doelstellingen gaat behalen en haar gedrag gaat verbeteren. Er volgt alsnog ontslag via de kantonrechter, op grond van disfunctioneren. Het gerechtshof en de Hoge raad bevestigen die uitspraak.

Het was de consultant al enkele jaren voldoende duidelijk gemaakt dat ze tekortschoot in bepaalde competenties. Ook heeft de werkgever voldoende aanzet gegeven om te komen met een verbeterplan.
Voor verbetering is het noodzakelijk dat men zelf meedenkt over de verbeteringsmogelijkheden. Hiervoor moet je inzien op welke punten je tekortschiet: zelfreflectie. 
De consultant gaf tijdens de rechtszaak aan dat de werkgever een coach of een ander begeleider had moeten inschakelen. De Hoge Raad gaf hierop aan dat de werknemer dit had kunnen voorstellen in haar verbeterplan. De werkgever heeft weliswaar de primaire verantwoordelijkheid om te bepalen en vast te leggen op welke punten een werknemer zich dient te verbeteren. Ook moet de werkgever de werknemer voldoende gelegenheid geven om zich te verbeteren. Maar dit is geen eenzijdige verantwoordelijkheid. De werknemer dient op basis hiervan ook zelf stappen te ondernemen naar verbetering toe. Hierdoor is volgens de Hoge Raad het ontslag terecht. 

Uitspaak: ECLI:NL:HR: 2019:933


Let op! Er zijn veel vacature sites maar onze site is anders! Meld je aan via: https://www.uitzendkrachten.nl/werknemer/aanmelden