Nieuws
publicatiedatum: 04-08-2019

6 Redenen waarom u een oudere werknemer moet aannemen

6 Redenen waarom u een oudere werknemer moet aannemen

Kennis komt met de jaren. Toch zie je niet vaak een oudere op de werkvloer. Oudere werknemers vinden minder makkelijk een baan tijdens hun werkloosheid. Tijdens sollicitaties valt de keuze vaak op een jongere sollicitant.  Echter is dit grote zonde! Ouder personeel kan veel waarde toevoegen voor een werkgever. Lees hier de 6 redenen waarom een werkgever voor ouder personeel moet kiezen. 


1.    Kennis en ervaring
Oudere werknemers bezitten een schat aan kennis en ervaring. Voordeel hiervan is dat ze sneller in staat zijn om op het juiste niveau te functioneren. Oudere werknemers zijn wel wat duurder voor een werkgever. Echter door hun ervaring, in combinatie met financiële voordelen, kan het uiteindelijk toch de beste keus zijn om een oudere aan te nemen. 

2.    Loyaal
Oudere werknemers zijn geen jobhoppers, in tegenstelling tot de jongere generatie. Ouderen zijn loyaal en switchen minder snel van baan. Je hoeft hierdoor niet veel geld te spenderen aan wervingskosten. Een oudere zit namelijk aan het eind van zijn of haar carrière en zal hierdoor niet snel van baan wisselen. Dit geeft de werkgever wat meer houvast. 

3.    Motivatie
Oudere werknemers hebben een betere werk-privébalans dan de jongere generatie. Ze zitten in een levensfase welke zich kenmerkt door rust en stabiliteit. In de privésfeer hebben ze minder verplichtingen, bijvoorbeeld omdat de kinderen al uit huis zijn.  Ook hebben oudere werknemers een uitstekende arbeid ethos. Ze kennen het arbeidsproces en zitten niet graag thuis. Veel ouderen kiezen ervoor om zelfs vrijwilligerswerk te doen, tijdens hun zoektocht naar een betaalde baan, zodat ze wat om handen hebben. Ze zijn erg gemotiveerd om aan de slag te gaan bij een werkgever. 

4.    Veelzijdig en divers team
Door niet alleen jongeren aan te nemen, maar ook ouderen, creëer je een veelzijdig en divers team. Je werkvloer wordt dan een betere afspiegeling van de samenleving. De voordelen hiervan zijn eindeloos. Elk bevolkingsgroep heeft zijn voordelen en nadelen. Door een goede mix hiervan te hanteren, maak je optimaal gebruik van de kwaliteiten van mensen. Daarnaast ben je ook maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen. 

5.    Minder uitval door ziekte
In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht, zijn oudere werknemers niet een hogere risicofactor door bijvoorbeeld ziekte. Een onderzoek van TNO wijst uit dat ouderen psychisch gezonder zijn dan jonge werknemers. Van de jongeren tot 25 jaar heeft 19% een psychische klacht. Bij ouderen is dit slechts 10%. Wel moet erbij gezegd worden dat wanneer ouderen ziek worden, hun ziekteverzuim langer duurt dan bij jongeren. 

Echter is dit risico op te vangen met een compensatieregeling. Het UWV betaalt voor oudere, voormalig werkloze werknemers, na 13 weken ziekte een Ziektewetuitkering. De zogeheten Compensatieregeling. Meer hiervan is te lezen op de website van het UWV. 

6.    Financiële korting
We blijven nog even bij de financiële voordelen. Wanneer je een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt, kom je in aanmerking voor een flinke bonus vanuit de Belastingdienst. De zogeheten mobiliteitsbonus is een korting op de premies die de werkgever betaalt aan de