Nieuws
publicatiedatum: 09-07-2019

Wat zijn de regels met betrekking tot referenties?

Wat zijn de regels met betrekking tot referenties? 
Een nuttige manier om gegevens van een sollicitant in te winnen, is het opvragen van referenties. Vanuit privacywetten is het van belang dat de werkgever zich bewust is van welke informatie er wordt opgevraagd.  Vanuit diezelfde wetten is het ook van belang dat de ex-werkgever zich bewust is van de informatie dat hij verschaft over zijn ex-werknemer.
Wie informatie opvraagt of geeft over een sollicitant, moet zich daarbij aan regels houden, het gaat namelijk om (persoons)gegevens. Bij dergelijke verwerkingen komt de inmiddels welbekende AVG om de hoek kijken.

Regels met betrekking tot opvragen gegevens bij een referent
Een potentiële nieuwe werkgever die referenties op wilt vragen, heeft om te beginnen de toestemming nodig van de sollicitant. Daarnaast mag er alleen gegevens opgevraagd worden die relevant is voor de functie waarvoor de sollicitant solliciteert. Ten slotte moet de potentiële nieuwe werkgever een terugkoppeling geven aan de sollicitant over de verkregen nieuwe informatie.  

In praktijk blijkt dat er vaak ook zonder toestemming van de sollicitant referenties wordt opgevraagd. Dit is in strijd met de huidige privacywetten. Het is dus van belang dat de ex-werkgever onderzoekt of er toestemming is gegeven. Is er geen toestemming gegeven, maar wordt er wel informatie verstrekt, dan kan het zo zijn dat de referent aansprakelijk wordt gesteld voor mogelijk geleden schade. Daarnaast moet de ex-werkgever een correct en waarheidsgetrouw beeld schetsen van de sollicitant.

Het bewaren van de opgevraagde informatie is ook aan regels verbonden. Op basis van de vorige privacywet was het zo dat de sollicitatiegegevens niet langer dan vier weken bewaard mochten worden, door de nieuwe werkgever. De AVG kent geen specifieke bewaartermijnen, echter staat erin opgenomen dat het niet langer bewaard mag worden dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt. De Autoriteit Persoonsgegeven (‘AP’) sluit voor wat betreft de bewaartermijn voor de verwerking van de persoonsgegevens van een sollicitant aan bij de oude termijn van vier weken. Tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven dat het langer bewaard mag worden, bijvoorbeeld voor eventuele toekomstige vacatures.

Voor uitzendkrachten is het van belang om te weten wat de regels zijn over het opvragen van referenties. Het betreft namelijk jouw persoonsgegevens en daarmee dient men zorgvuldig mee om te gaan. Referenties overhandigen is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het sollicitatieproces.

Ben je opzoek naar een andere baan? En wil je anoniem kunnen solliciteren, mogelijk omdat je al werk hebt?
Meld je dan aan op onze site: https://www.uitzendkrachten.nl/werknemer/aanmelden