Nieuws
publicatiedatum: 22-07-2019

Wet arbeidsmarkt in balans in het kort (Wab)

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 


De eerste kamer heeft het onlangs aangenomen en het treedt in werking op 1 januari 2020: de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab).  Het zal hierdoor voor de werkgever makkelijker worden om werknemers in vaste dienst te nemen. Wat wijzigt er precies? Hieronder bespreken we 3 wijzigingen die zullen optreden. 

Ontslagrecht aangepast
De WAB introduceert een nieuwe ontslaggrond, de zogezegde ‘i-grond’ of cumulatiegrond.  Voorheen kon een werknemer op basis van één “matige” ontslagreden, zoals bijvoorbeeld slecht functioneren, niet ontslagen worden. Zelfs niet als diezelfde werknemer nog een “matige” ontslagreden had, zoals bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie. Echter op basis van de nieuwe cumulatiegrond (i- grond), kunnen die twee “matige” ontslagreden gecombineerd worden tot één voldragen ontslaggrond. Trouwens kan de kantonrechter hierbij wel een hogere transitievergoeding toewijzen. (Max. 50%)

Transitievergoeding
Ook de berekening van de transitievergoeding wijzigt in de nieuwe wet. De berekening start vanaf dag 1 van het dienstverband (nu nog na 2 jaar) en de vergoeding bedraagt altijd een derde maandsalaris per dienstjaar. Daarnaast zullen er compensatieregelingen komen voor bijvoorbeeld vergoedingen m.b.t. faillissement en langdurige arbeidsongeschikten. 

Oproepovereenkomsten
Ook voor oproepkrachten zullen er zaken veranderen. Voorbeelden zijn:
-    Oproepkrachten moeten tenminste 4 dagen van tevoren opgeroepen worden (via de cao is dit te verkorten)
-    Wordt een oproepkracht afgezegd? Dan moet dit ook minimaal 4 dagen van tevoren (via de cao is dit te verkorten)
-    Wordt een oproepkracht te laat afgezegd? Dan heeft de oproepkracht recht op het loon van de totale bedoelde oproep.
-    Na 12 maanden dient de oproepkracht het gemiddelde arbeidsuur van de afgelopen 12 maanden vast gezet te krijgen als het nieuwe gebruikelijke arbeidsuur per maand. 

Dit zijn de wijzigingen die zullen intreden. Wil je aan de slag als uitzendkracht of werk je al als uitzendkracht maar zoek je wat beter? Schrijf je in via onze site: https://www.uitzendkrachten.nl/werknemer/aanmelden