Nieuws
publicatiedatum: 09-09-2019

Wet Gelijke Behandeling

Volgens de Algemene wet Gelijke Behandeling mag er geen salarisonderscheid zijn op grond van sekse, herkomst of religie. Ook mag er geen salarisonderscheid zijn tussen deeltijd- en voltijdwerkers, mensen met of zonder handicap of chronische ziekte en werknemers met een vast of tijdelijk contract. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. Maar de praktijk leert dat dit helaas niet altijd het geval is. 

Discriminatie op basis van herkomst
Uit recent onderzoek van de socioloog Bram Lancee van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die onderzoek deed blijkt dat er discriminatie heerst bij o.a. sollicitaties. Hij stuurde meerdere “neppe” sollicitaties op echte vacatures, maar veranderde steeds de herkomst van de sollicitant (wel met de Nederlandse Nationaliteit). Zijn onderzoeksvraag: wat zijn de kansen voor een reactie terug? 
De kans dat een sollicitant met een Nederlands achtergrond wordt benaderd is gemiddeld 30% groter dan die met een migratieachtergrond. Hier zit ook een verschil tussen personen met een westerse migratieachtergrond en een niet-westerse migratieachtergron. Die laatste groep heeft zelfs 40% minder kans om reactie terug te krijgen. Vooral sollicitanten met een Turkse, Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond worden gediscrimineerd. 

Discriminatie op basis van geslacht
Ook op het gebied van discriminatie op basis van geslacht heeft Nederland nog een slag te maken. In december vorig jaar bedroeg het percentage vrouwelijke hoogleraren 20,9 procent, meldt het “Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren”. 
In het algemeen zijn er op de hogere posities en wetenschappelijke posities veel minder vrouwen te vinden. Ook de LGBTQ+ community ervaart discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Discriminatie op basis Leeftijd
Hoewel er op leeftijd eigenlijk geen onderscheid gemaakt mag worden, gebeurt dit volop. Ook op de arbeidsmarkt: Ouderen worden gestigmatiseerd als snel ziek en zwak. Hierdoor is het voor 50-plussers moeilijk om een nieuwe baan te vinden. Uit onderzoek van hoogleraar arbeidsmarkt Joop Schippers bleek het volgende: de helft van de werkloze vijftigplussers zit een jaar of langer in de ww. Bij de hele groep WW’ers is dat een derde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwam begin november 2018 ook met een rapport: de kans op langdurige armoede is het grootst in de groep tussen de 55 en 65 jaar.

Discriminatie
De cijfers liegen niet, helaas is er veel discriminatie in Nederland. Discriminatie gebeurt echter niet altijd bewust. Hierdoor is het lastig aan te pakken. Daarnaast is het ook niet altijd erg duidelijk of het gaat om discriminatie of om iets anders. Bijvoorbeeld in het geval van salarisverschillen met een andere collega. Nu wil een lager salaris niet zeggen dat je wordt gediscrimineerd. Er kunnen andere beloningsaspecten aan het salarisverschil ten grondslag liggen. Afhankelijk van je werkrelatie met je werkgever, kan het handig zijn om ingeval van een vermoeden van een mogelijke discriminatie in gesprek te gaan met je werkgever. In plaats van aan te geven dat je vermoedt dat het gaat om discriminatie is het handiger en mogelijk beter voor de werkrelatie, om eerst te vragen naar de achterliggende redenen voor het salarisverschil. Wees hierin ook zelf reflecterend genoeg, om te zien dat er andere redenen kunnen zijn voor een salarisverschil. Denk aan slechtere prestaties, minder werkervaring en dergelijk. Gaat het uiteindelijk toch om discriminatie, probeer er dan met de werkgever uit te komen. Doordat discriminatie niet altijd bewust gebeurt, kan het soms moeilijk voor de werkgever zijn om dit in te zien/toe te geven. In het uiterste geval kan je de afwegen de gang naar de rechter te maken of een ander baan te zoeken. Ben je opzoek naar een ander baan, meld je dan vooral op onze website! Wij zullen je dan hierin ondersteunen.