Nieuws
publicatiedatum: 01-05-2018

Wetsvoorstel verbetering arbeidsmarkt

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat de volgende maatregelen.

 • Ontslag wordt mogelijk op basis van een optelsom van redenen. Deze cumulatiegrond biedt de rechter de mogelijkheid om meerdere ontslaggronden te combineren, wanneer deze gronden ieder voor zich onvoldoende zijn voor ontslag. De kantonrechter kan de transitievergoeding bij gebruik van de cumulatiegrond met maximaal 50% verhogen.
 • Recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst bij ontslag.
 •  Verlaging transitievergoeding bij lange dienstverbanden. Voor ieder jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd is de vergoeding een derde van het maandloon.
 • Het UWV gaat werkgevers compenseren voor de transitievergoeding bij ontslag van arbeidsongeschikte werknemers na de periode van loondoorbetaling. 
 • Regeling voor kleine werkgevers om de kosten transitievergoeding te beperken als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. 
 •  Verlening van de proeftijd voor vaste contracten van twee naar vijf maanden.
 • Verruiming van de ketenbepaling voor opeenvolgende tijdelijke contracten van twee in twee jaar naar drie contracten in drie jaar.
 • In de cao kan worden geregeld dat de keten wordt verbroken na drie in plaats van na zes maanden, mits het gaat om terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.
 • Werknemers op payrollbasis krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Uitzondering is de pensioenregeling.
 • De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.
 • Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. De oproepkrachten hebben recht op doorbetaling loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan in de cao worden verkort tot een dag.
 • De WW-premie voor werknemers met een vast contract wordt lager dan voor werknemer met een tijdelijk of flexibel contract.